C.TY TNHH DV BẢO VỆ SÀI GÒN – GIA ĐỊNH

SAI GON – GIA DINH SECURITY SERVICES CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 20 Nguyen Canh Chan St., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist.1, HCM City

Điện thoại : (84-8) 3512 0450 Hotline: 0903 696 202 - 0909 006 872

Email : baovesaigongiadinh@gmail.com

Website : www.baovesaigongiadinh.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN