C.ty TNHH DV Bảo Vệ Sài Gòn Nam Chính Trực

Nam Chinh Truc Saigon Security Services Co., Ltd

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 215K - 215J Nguyen Trai St., Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 1, HCM City

Điện thoại : (84-8) 39206716 - 717 – 718 - (84-4) 35657672 - (84-511) 3540113

Email : namchinhtruc@saigonsecurity.com.vn

Website : www.saigonsecurity.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN