CTY TNHH DV BẢO VỆ THÁI BÌNH DƯƠNG

THAI BINH DUONG SECURITY SERVICE CO.,LTD

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : I-11 St. D2, Van Thanh Bac, Ward 25, Binh Thanh Dist., HCM City

Điện thoại : 08. 35129510

Email : pss@pacificsecurity-vn.com

Website : www.pacificsecurity-vn.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN