C.TY TNHH DV BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT LONG

VIET LONG REAL ESTATE SERVICES CO.,LTD

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 317-319-321 Hoang Dieu St., Ward 6, Dist. 4, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38266666

Email : info@vietlongland.net

Website : www.vietlongland.net

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN