C.TY TNHH DV BV PHI LONG HẢI

PHI LONG HAI SECURITY SERVICES CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 178 Road 19/5B, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : 0909700939 ( A. Trung )

Email : baovephilonghai@gmail.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN