C.TY TNHH GIÀY TRIỆU PHONG

TRIFONCO.,LTD

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : Lot II-11, Road 8, Tan Binh Industrial Zone, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 54356917 – 38828668

Email : plastic@trieuphong.com.vn

Website : www.trieuphong.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA