CTY TNHH IN ẤN THIẾT KẾ ĐÔNG NAM

DONA PRINT CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 77, Đường Số 11, P 13, Q, 6, TP HCM

Điện thoại : 08 3751 8283 - 0933.904.656 - 0938.078.987

Email : hcm.dongnam@gmail.com

Website : www.inanpro.com

Giới thiệu

In nhãn satin rubăng, nhãn decal, nhãn giấy, lịch 2015.

Ngành nghề kinh doanh

- BAO BÌ, IN ẤN