C.ty TNHH In Bao Bì Hoàng Hiển

Hoang Hien Co., Ltd

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : C3/42A Hamlet 4, Bin Hung Commune, Binh Chanh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 54310091

Email : hoanghien2007@gmail.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu