C.ty Tnhh In Bao Bì Nhân Việt

Nhan Viet Package Printing Co., Ltd

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 239 Thai Phien St., Ward 9, Dist. 11, HCM City

Điện thoại : (848) 62642756 – 66608444

Email : nhanvietco@yahoo.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu