CTY TNHH KIM HOÀNG GIA

KIM HOANG GIA CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 12/52 Phan Van Hon St., Xuan Thoi Thuong Commune, Hoc Mon Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 22460278 - 62506897

Email : ttkh_1960@yahoo.com

Website : www.bangkeohoanggia.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-CAO SU, NHỰA