C.TY TNHH KIM HOÀNG LONG

KIM HOANG LONG CO., LTD

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 26 Road No.6,Quarter 5, Truong Tho Ward, Thu Duc Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37228091 - 37228092 - 0986 971 291 - 0907 095 098

Email : kimhoanglongco@vnn.vn

Website : www.kimhoanglongco.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA