C.TY TNHH KỸ THUẬT ĐĂNG KHANH

DANG KHANH TECHNOLOGY CO., LTD

Cập nhật: 18/03/2020

Địa chỉ : 91/26/34 Tran Tan St., Tan Son Nhi Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38134678

Email : info@dangkhanh.vn

Website : www.dangkhanh.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CƠ KHÍ, MÁY, CHẾ TẠO MÁY