CTY TNHH KỸ THUẬT N.E.O.N

N.E.O.N TECHNICAL CO., LTD

Cập nhật: 28/03/2020

Địa chỉ : 113 Le Sao St. Phu Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (08) 35081635 - 38650316 - 0913923350 - 0903927939 - 0903339590

Email : lugianeon@yahoo.com

Website : neotec.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- ĐIỆN NƯỚC, ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN GIA DỤNG