C.TY TNHH MÁY & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THANH BÌNH MINH

THANH BINH MINH MACHINERY AND INSTRUMENT CO., LTD

Cập nhật: 18/03/2020

Địa chỉ : 30 Road 4, Ward 10, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 22172333 – 22173886 - 0963620333

Email : thanhbinhminh@gmail.com

Website : www.thanhbinhminh.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CƠ KHÍ, MÁY, CHẾ TẠO MÁY