C.TY TNHH MINH PHÚ CƯỜNG

MINH PHU CUONG CO., LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 29 Road 1, Quarter 1, Phuoc Binh Ward, Dist. 9, HCM City

Điện thoại : (84-8) 62826135 – 0903984983

Email : hahainam07@yahoo.com

Website : www.minhphucuong.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN