CTY TNHH MTV BAO BÌ TÂN LỘC

TAN LOC PACKING CO., LTD

Cập nhật: 03/03/2020

Địa chỉ : 305 Thân Văn Nhiếp, Kp2, P. An Phú, Q. 2, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 22105600 - 0908243740

Email : tanlocco@vnn.vn

Website : www.tanlocco.com

Giới thiệu

In ấn, in nhãn decal.

Ngành nghề kinh doanh

- BAO BÌ, IN ẤN