CTY TNHH MTV CAMERA AN NINH NGUYỄN NAM

NGUYEN NAM CAMERA SECURITY CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 195 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q. 1, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 3710 7472

Email : nguyennamcamera@yahoo.com

Website : nguyennamcamera.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN