CTY TNHH MTV CƠ KHÍ TM SX HÓA CHẤT LÊ THÔI

LE THOI CO., LTD

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 517 Kha Van Can St., Linh Dong Ward, Thu Duc Dist., HCM City

Điện thoại : (08) 22425337 – 0902780377

Email : vanphuongltc@gmail.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA