C.TY TNHH MTV DV VĂN HÓA KHANG VIỆT

KHANG VIET CUSTOM SERVICE CO.,LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 71 Dinh Tien Hoang St., Dakao Ward, Dist. 1, HCM City

Điện thoại : (84-8) 39111594 – 39111968

Email : khangvietbookstore@yahoo.com.vn

Website : www.nhasachkhangviet.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO