C.TY TNHH MTV HƯƠNG SƠN HAI

HUONG SON HAI CO., LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 37 Road 41, Quater 2, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCM City

Điện thoại : (84-8) 54331868

Email : huongson2@vnn.vn

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN