C.TY TNHH MTV IN ẤN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO PHÚC TÀI

PHUC TAI ADVERTISING DESIGN & PRINTING CO., LTD

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 284 Ly Thai To St., Ward 1, Dist. 3, HCM City

Điện thoại : (84-8) 6652 6479 - 0938 084 508 - 0938 581 585

Email : nhainphuctai@gmail.com

Website : www.thiepcuoiphuctai.com

Giới thiệu