C.TY TNHH MTV SX TM THỰC PHẨM CÔNG DANH

CONG DANH PRODUCTION TRADING FOOD CO.,LTD

Cập nhật: 02/04/2020

Địa chỉ : 25/11N Xuan Thoi Dong 1 Hamlet, Xuan Thoi Dong Village , Hoc Mon Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 62545276 – 66840499

Email : cd@nongthuysancongdanh.com.vn

Website : www.nongthuysancongdanh.com.vn

Giới thiệu