CTY TNHH MTV THIẾT KẾ Ý TƯỞNG

IDEA DESIGN CO., LTD

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 08, Kp Bình Dương, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0613.831.048/ 08.62798080 / 6279.9797

Email : phuonganh@idesign.com.vn

Website : www.idesign.com.vn

Giới thiệu