CTY TNHH MTV TM DV ÂU PHÁT - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

AU PHAT TRADING SERVICES CO., LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 57 Nguyễn Văn Tiết, KP. Bình Hòa, P. Lái Thiêu, Tx. Thuận An, T. Bình Dương

Điện thoại : 0650 366 2166 - 0919451176 / 0919551176

Email : auphatthuy@yahoo.com.vn

Website : www.lubricant.com.tw

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN