C.TY TNHH MTV TM DV DL HOA HỒNG XANH

GREEN ROSE TRAVEL SERVICE TRADING CO.,LTD

Cập nhật: 27/03/2020

Địa chỉ : 112 Tran Huy Lieu St., Ward 15, Phu Nhuan Dist. , HCM City

Điện thoại : (84-8) 73068494

Email : info@greenrosetravel.com

Website : www. greenrosetravel.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DU LỊCH LỮ HÀNH