C.TY TNHH MTV TM & DV KỸ THUẬT KHOAN DẦU KHÍ

PVD PETROLEUM TRADING & TECHNICAL SERVICES CO., LTD (PVD TECH)

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 21 Nguyen Trung Ngan St., (8th floor) Ben Nghe Ward, Dist 1., HCM City

Điện thoại : (84-8) 39101235

Email : anhnn@pvdrilling.com.vn

Website : www.pvdrilling.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN