C.TY TNHH MTV TM DV XỬ LÝ NƯỚC TRƯỜNG XUÂN

TRUONG XUAN CO.,LTD

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 1411 Road 3/2, Ward 16, Dist. 11, HCM City

Điện thoại : (84-8) 22410307 – 22410304

Email : truongxuan1364@gmail.com

Website : www.xulynuoctruongxuan.com.vn

Giới thiệu