CTY TNHH MTV TM XNK KTS HẬU CAMERA

HAU CAMERA CO., LTD

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 115 Hoang Sa St., DaKao Ward, Dist. 1, HCM City

Điện thoại : (08) 38201172 - 0903807241

Email : haucamera07@yahoo.com.vn

Website : www.haucamera.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN