C.TY TNHH NHỰA VIỆT SON

VIET SON PLASTIC CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : A13/18 Nguyen Cuu Phu St., Tan Kien Commune, Binh Chanh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38808937

Email : okson@vietson-vs.com

Website : www.vietson-vs.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA