C.TY TNHH PHỤ GIA & NHỰA ĐỒNG THUẬN

DONG THUAN ADDITIVE & SPECIALTY RESIN CO.,LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 391A Nam Ky Khoi Nghia St., Ward 7, Dist. 3, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38480966

Email : info@dongthuan.com

Website : www.dongthuan.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA