C.TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH

DUC MINH ADVERTISING AND TRADING CO., LTD (DMA CO., LTD)

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 42 A Van Phuc Thuong Area, Group 9 Van Phuc Thuong, Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 37661143

Email : ducminhadv@fpt.vn

Website : www.ducminhgroup.com.vn

Giới thiệu