C.TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM HOÀNG PHÁT

NAM HOANG PHAT PACKAGING PRODUCTION COMPANY

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 231 Provincical road 19, Quarter 3B, Thanh Loc Ward, Dist. 12, HCM City

Điện thoại : (84-8) 54476541 - 62735116

Email : namhoangphatbaobi@gmail.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN