Cty TNHH Sản Xuất Hoàng Nam

Hoang Nam Co., Ltd

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : Tan Binh Industrial Park, Lot IV-16, St. No. 3, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38152268

Email : hoangnam.co@hcm.vnn.vn

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA