Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thuận Thiên

Thuan Thien Trading Production Co. Ltd

Cập nhật: 13/03/2020

Địa chỉ : Vinh Loc Industrial Park, Lot B7/II, St. 2A, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37650571, 37650572, 37650573

Email : thuanthien@hcm.vnn.vn

Website : www.thuanthienplastictube.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN