C.TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ SAO VIỆT

VIETSTAR INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD (VIPATCO)

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 50/71 Hoang Van Thai St., Thanh Xuan Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 35659761 – 22141998

Email : vietstar@vipatco.vn

Website : www.vipatco.vn

Giới thiệu