CTY TNHH SX CAO SU NHỰA VĨNH ĐỨC

VINH DUC PLASTIC RUBBER CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : D5/3 Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp.HCM

Điện thoại : 08. 37682363

Email : vinhducrubber@gmail.com

Website : www.vinhducrubber.com , www.caosukythuat.net.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA