C.TY TNHH SX CK - TM - DV KIẾN TẠO

KIEN TAO MECHANICAL PRODUCTION TRADING SERVICE CO., LTD

Cập nhật: 18/03/2020

Địa chỉ : Lot I-9A Road 13, Tan Binh Industrial Area, Son Ky Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 54356049

Email : vnqviet0106@gmail.com

Website : cokhikientao.vn

Giới thiệu

Sản xuất, mua bán, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, dây chuyền chế biến thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh

- CƠ KHÍ, MÁY, CHẾ TẠO MÁY