C.TY TNHH SX NHỰA & TM LÝ XUÂN

LY XUAN PLASTIC PRODUCTION &TRADING CO., LTD

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : B11/35 Tran Dai Nghia St., Tan Kien Village, Binh Chanh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38770610 - 38554929

Email : lyxuanlan@gmail.com

Website : www.lyxuanlan.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA