C.TY TNHH SX TM BAO BÌ GIẤY TRƯỜNG THỌ

TRUONG THO CO., LTD

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 2 Hoang Huu Nam St., Long Thanh My Ward, Dist. 9, HCM City

Điện thoại : (84-8) 37251730 – 38891480 - 0983923979

Email : truongtho91@ymail.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN