C.TY TNHH SX TM DV & ĐÀO TẠO NGHỀ THÁI HÒA

THAI HOA TRAINING & PRODUCING TRADING SERVICE CO., LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 3 Binh Quoi St., Ward 27, Binh Thanh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 22118182 – 22118183

Email : thaistylefeel@yahoo.com

Website : www.tocquocte.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO