CTY TNHH SX TM DV DUY AN

DUY AN PRODUCTION CO.,LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 1652/25/9 Highway 1A, Thoi An Ward, Dist.12, HCM City

Điện thoại : (84-8) 37174177

Email : info@duyan.net.vn

Website : www.duyan.net.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA