C.TY TNHH SX - TM - DV HOÀNG TUNG

HOANG TUNG CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : D18/15A Hamlet 4, Tan Kien Commune, Binh Chanh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37564012 – 39442569

Email : Đang cập nhật

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA