C.TY TNHH SX TM DV NÉT PHƯƠNG NAM

NET PHUONG NAM PRODUCTION TRADE SERVICE CO., LTD

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 25/1B Nguyen Hau St., Tan Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38134266

Email : netp.nam16-8@yahoo.com.vn

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu