Cty Tnhh SX - Tm - Dv Song Lan

Song Lan Producing - Trading & Sevice Co., Ltd

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 196/32A Vuon Lai St., Tan Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 62675917 - 22472300

Email : songlantape@yahoo.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN