C.TY TNHH SX TM DV THANH NGHỊ

THANH NGHI PRODUCING TRADING SERVICE COMPANY LIMITED HIGH FREQUENCY WELDING MACHINES

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 291 Pham The Hien St., Ward 3, Dist. 8, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38568310

Email : ctythanhnghi@yahoo.com

Website : www.thanhnghi.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA