CTY TNHH SX TM & DV THUẬN NGUYÊN

THUAN NGUYEN PRODUCTION TRADING & SERVICE CO.,LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 94 TL 16, Ấp 3, Xã Long Định, Cần Đước, Long An

Điện thoại : 072.3636772

Email : info@thuannguyen.com.vn

Website : www.thuannguyen.com.vn

Giới thiệu

Xi mạ trên mọi vật liệu.

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA