C.TY TNHH SX TM DV TRÍ TÍN

TRI TIN PRODUCTION SERVICE TRADE CO., LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 33 Nguyen Trong Tuyen St., Ward 15, Phu Nhuan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 39900732 – 35110943

Email : abt_stons_exim@hcm.vnn.vn

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN