CTY TNHH SX TM DV VIỆT HA LY

VIET HA LY CO.,LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 15B Cau Xeo St., Tan Son Nhi Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 35592006

Email : viethalyco@yahoo.com

Website : www.viethaly.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN