C.TY TNHH SX TM GIÀY UY THÁI

UY THAI SHOES PRODUCTION TRADE CO., LTD

Cập nhật: 11/04/2020

Địa chỉ : 190/29 Ly Thanh Tong St., Hiep Tan Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 62603468

Email : uythaishoes@yahoo.com

Website : www.uythai.com

Giới thiệu