C.TY TNHH SX – TM HƯƠNG QUANG

HUONG QUANG TRADING PRODUCTION CO., LTD

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 583 Lo Gom St., Ward 9, Dist.6, HCM City

Điện thoại : (84-8) 22285926 - 39695600

Email : aomua.huongquang@yahoo.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA